Dịch vụ khác

Vận Tải ABC ngoài việc chính là vận tải hàng hóa và cứu hộ giao thông. Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ như sau:

Chở công nhân, học sinh, xe hoa, xe gia đình

Nhận và giao hàng, ghép hàng từ Hà Nội đi các tỉnh

Vận chuyển và thu mua phế liệu, tháo dỡ nhà xưởng

Dịch vụ hút, thông tắc bể phốt cho gia đình và các cơ quan